ORGANISASI DAN STAF

ORGANISASI PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM    

KAPRODI PAI                     :  Dr. UMIARSO, M.Pd.I

SEKRERTARIS                   :  ZULFIKAR YUSUF, M.Pd.I

STAF PAI                             :  NUR FITRIANA, S.Sy

 

DAFTAR NAMA - NAMA DOSEN PAI

No.

Nama Dosen Tetap

 

NIDN**

Tgl. Lahir

Jabatan Akademik***

Gelar Akademik

Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT*

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Ishomuddin***

0717045901

17/04/1959

Guru Besar

Drs.

S1 IAIN Malang

Pendidikan Agama Islam

M.Si

S2 Univ. Muh. Malang

Sosiologi Pedesaan

Prof.DR

S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya

Studi Islam

2

Syamsul Arifin***

0722126701

22/12/1967

Guru Besar

Drs.

S1 IAIN Malang

Pendidikan Agama Islam

M.Si

S2 Univ. Muh. Malang

Sosiologi Pedesaan

Prof.Dr.

S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya

Studi Islam

3

Tobroni***

0706106501

06/10/1965

Guru Besar

Drs.

S1 IAIN Malang

Pendidikan Agama Islam

M.Si

S2 Univ. Muh. Malang

Sosiologi Pedesaan

Prof.Dr.

S3 IAIN Yogyakarta

Studi Islam

4

Faridi***

0729126402

29/12/1964

Lektor kepala

Drs

S1 IAIN Malang

Pendidikan Agama Islam

M.Si

S2 Univ. Muh. Malang

Sosiologi Pedesaan

Dr

S3 Univ. Muh. Malang

Pendidikan Agama Islam

5

Romelah***

0730066102

30/06/1961

Lektor

Dra.

S1 IAIN Malang

Pendidikan Agama Islam

M.Ag

S2 Univ. Muh. Malang

Studi Islam

Dr.

S3 UIN Sunan Ampel Surabaya

Pendidikan Agama Islam

6

Khozin***

0706046502

06/04/1965

Lektor kepala

Drs

S1 IAIN Malang

Pendidikan Agama Islam

M.Si

S2 Uni. Muh. Malang

Sosiologi Pedesaan

Dr

S3 UIN Bandung

Pendidikan Islam

7

Saiful Amien

0701097502

01/09/1975

Lektor

S.Ag

S1 Univ. Muh. Malang

Pendidikan Agama Islam

MPd

S2Univ. Negeri Malang

Teknologi Pembelajaran

8

Nur Afifah KM

0725087901

25/08/1979

Asisten Ahli

S.PdI,

S1 IAIN Surabaya

Pendidikan Agama Islam

M.Kes

S2Univ. Airlangga Sby

Ilmu Kesehatan Masya.

9

Agus Purwadi

0703086302

03/08/1963

Lektor

S1

S1 IAIN Sunan Ampel Malang

Tarbiyah/ Tadris Matematika

S2

S2 Univ.Muh. Malang

Magister Sosiologi

10

HN. Taufiq

0720106101

20/10/1961

Lektor

S1

S1 IPD Gontor

Tarbiyah

S2

S2 Univ. Muh. Malang

Studi Islam

11

Mohammad Kamaludin

0730067401

30/06/1974

Asisten Ahli

S1

S1 UIN Sunan Ampel Sby

Pendidikan Agama Islam

S2

S2 Univ. Muh. Malang

Sosiologi

12

Suherman

0712018302

12/01/1983

Asisten Ahli

S.PdI

S1 Univ.Muh.Bengkulu

Pendidikan Agama Islam

M.PdI

S2 Univ. Muh. Malang

Pendidikan Islam

13

Fathor Rohim

0726076002

26/07/1960

Lektor Kepala

S1

S1 IAIN Sunan Ampel Malang

Pendidikan Agama

S2

S2 Univ. Muh. Malang

Peradaban Islam

   14

 Nurul Humaidi

 

 

Lekotor kepala

Drs

S1  Univ. Neg. Malang

Pendidikan Bahasa Arab

 

 

 

 

 

M, Ag

S2 Univ. Muh. Malang

Pendidikan Agama Islam

 

 

 

 

 

Dr.

S3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Islam

15

Umiarso

0727038203

27/02/1982

Lektor

S1

S1 STAIN Jember

Pendidikan Agama Islam

S2

S2 STAIN Jember

Manajemen Pendidikan Islam

S3

UIN Maliki Malang

Manajemen Pendidikan Islam

16

I’anatut Thoifah

   

Asisten Ahli

S1

UIN Maliki Malang

Pendidikan Agama Islam

S2

UIN Maliki Malang

Pendidikan Agama Islam

17

Muhammad Yusuf

   

Asisten Ahli

S1

STAIN Samarinda

Pendidikan Agama Islam

         

S2

Univ. Muh. Malang

Pendidikan Agama Islam

18

Nafik Muthohirin

 

 

 

S1

UIN Sunan Ampel surabaya

 Pendidikan Agama Islam

 

S2

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pemikiran Pendidikan     Islam

19

Fahruddin Mukhlis

 

 

 

S2

 UNIDA Gontor

 Pendidikan Agama Islam

S1

IIUM Malasyia

 Pemikiran Islam

20

Zulfikar Yusuf

 

 

 

S1

 Univ. Muh. Malang

 Pendidiakn Agama Islam

S2

Univ. Muh. Malang

Pendidiakn Agama Islam

21

Dina Mardiana

 

 

Asisten Ahli

S1

Univ. Muh. Malang

Pendidiakn Agama Islam

 

 

 

 

S2

Univ. Muh. Malang

Pendidiakn Agama Islam

Shared: